Banner Omron Cart
Banner Omron Cart Small
Vòng bít quấn bắp tay Omron

Vòng bít bắp tay Omron size M

250.000

Vòng bít này phù hợp để sử dụng cho các cánh tay trên có chu vi 22-32m và tương thích với các máy đo huyết áp Omron đo bắp tay của Omron.

Thiết bị phù hợp cho các model sau đây:
  • 8712
  • 7120
  • 7121
  • 7130
  • JPN1
  • JPN600
  • 7320
  • 7280T

Hướng dẫn quấn vòng bit

Call Now Button